Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Κοινοτισμός, τό ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Καραβίδα καί οἱ συγγενεῖς προσεγγίσεις" του Μελέτη Η. Μελετόπουλου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Ώρα 19:00«Ο Κοινοτισμός πειθαρχεί τον εγωϊσμό»

Ο Χώρος Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτικόν»,
το βιβλιοπωλείο  «Discover»
και οι «Εναλλακτικές Εκδόσεις» σας προσκαλούν
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 19:00
στο ξενοδοχείο   «Βυζαντινό», όπου
ο Μελέτης Μελετόπουλος, καθηγητής και συγγραφέας,
θα παρουσιάσει την κοινοτική θεωρία και τις κοινοτικές ιδέες
με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του
«ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ».
Προλογίζει ο Παναγιώτης Κωστόπουλος

   Ο Κοινοτισμός υπήρξε ένα ριζοσπαστικό, ιδεολογικό κίνημα στην
Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Πρωτοεμφανίζεται στο έργο του Ίωνος Δραγούμη,
αναπτύσσεται ολοκληρωμένα από τον Κωνσταντίνο Καραβίδα ως κοσμοθεωρία,
πολιτικό πρόγραμμα και μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Εκφράζεται με την
εφημερίδα «Κοινότης», που εξέδιδε στον μεσοπόλεμο ο νεαρός Ντίνος Μαλούχος
και προβάλλεται ως αυθεντικό κοινωνικό κύτταρο του ελληνισμού από τον
κοινωνιολόγο Δημοσθένη Δανιηλίδη.

    

Κοινοτισμός, τό ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Καραβίδα καί οἱ συγγενεῖς προσεγγίσεις


Ἡ μελέτη αὐτή (πού ἐγκρίθηκε μέ ἄριστα ὡς διδακτορική διατριβή ἀπό τήν Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν) ἔχει ὡς ἀντικείμενο ἕνα πρωτότυπο, ρηξικέλευθο νεοελληνικό ἰδεολογικό κίνημα, τόν Κοινοτισμό. Οἱ κοινοτικές ἰδέες, πού βρίσκονται σήμερα στήν πρώτη γραμμή τῆς ἐπικαιρότητας στίς ΗΠΑ, χάρις στό ἔργο τοῦ Ἀ. Ἐτζιόνι, στήν Ἑλλάδα εἶχαν ἤδη ἐμφανισθεῖ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνα. Τό νεοελληνικό κοινοτικό ρεῦμα ἰδεῶν ἐκφράζεται κυρίως ἀπό τέσσερις στοχαστές: τόν Ἴωνα Δραγούμη, πού πρῶτος προέβαλε τίς κοινότητες ὡς κύτταρα τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς ζωῆς τοῦ ἔθνους, τόν Κωνσταντῖνο Καραβίδα, πού παρουσίασε ὁλοκληρωμένη κοινοτική κοσμοθεωρία, τόν Ντῖνο Μαλλοῦχο, πού ἐξέδωσε στόν Μεσοπόλεμο τό ριζοσπαστικό περιοδικό «Κοινότης» καί τόν Δημοσθένη Δανιηλίδη, πού δικαίωσε ἱστορικά τίς κοινότητες μέ τό κοινωνιολογικό του ἔργο. Οἱ στοχαστές αὐτοί δέν συγκροτοῦν σχολή μέ τήν στενή ἔννοια τοῦ ὅρου, λόγω τῆς ἰσχυρῆς ἰδιοτυπίας τους. Ἀλλά oἱ ἀλληλεπιδράσεις μεταξύ τους ἦταν ἰσχυρές, σέ προσωπικό καί σέ ἰδεολογικό ἐπίπεδο, ὅπως καί οἱ ἐκλεκτικές συγγένειες. Ὁ συγγραφέας μελετᾶ καί ἀναλύει ἑπομένως τήν ἐσωτερική δομή αὐτοῦ τοῦ ρεύματος ἰδεῶν, τήν θέση του στόν κόσμο τῆς νεοελληνικῆς διανόησης, τίς πολιτικές ἐκφράσεις καί συμμαχίες του, τίς ποικίλες βραχυπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες ἐπιδράσεις του.
Ἐπίσης ἐξετάζονται οἱ διαστρεβλώσεις πού ὑπέστησαν οἱ ἰδέες αὐτές, λόγω ἰδεολογικῶν ἤ καί προσωπικῶν κινήτρων. Ἐκτός ἀπό τήν συστηματική ἀποδελτίωση καί ταξινόμηση τοῦ ἔργου τῶν Ἑλλήνων κοινοτιστῶν καί τήν ἀξιοποίηση ἄγνωστου μέχρι σήμερα πρωτογενοῦς ὑλικοῦ, ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ στήν μελέτη αὐτή μία πλήρη, πρωτότυπη βιογραφία τοῦ Κ. Καραβίδα, πού ἀποδεικνύει τήν συνέπεια μεταξύ τῶν ἰδεῶν του καί τοῦ βίου του. Τήν ἄγνωστη προσωπικότητα τοῦ Ντίνου Μαλούχου, πού ξεκίνησε ὡς μαρξιστής φοιτητής γεωπονικῆς στήν Ἰταλία, προσηλυτίσθηκε στόν κοινοτισμό ἀπό τόν Καραβίδα, μεταφέροντας ὅμως στήν κοινοτική σκέψη σημαντικά στοιχεῖα τοῦ μαρξισμοῦ, γιά νά πεθάνει νεώτατος στά τριανταένα του χρόνια. Τήν βιωματική σχέση τοῦ Δ. Δανιηλίδη μέ τόν κοινοτισμό, ἀφοῦ ἀφετηρία τῆς πολυκύμαντης ζωῆς του ἦταν oἱ ἑλληνικές κοινότητες τῆς Καππαδοκίας. Τήν προσπάθεια τοῦ Δραγούμη νά ἐφαρμόσει τίς κοινοτικές του ἀντιλήψεις στήν Μακεδονία του Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καί στήν Κωνσταντινούπολη τῆς νεοτουρκικῆς ἐπανάστασης. τήν διαμόρφωση ἀπό τους κοινοτιστές πρωτότυπων μεθοδολογικῶν καί ἐννοιολογικῶν ἐργαλείων γιά τήν ὀρθή προσέγγιση τῆς νεοελληνικῆς πραγματικότητας. μία ἐξαιρετικά πρωτότυπη καί ριζοσπαστική κριτική τῆς νεοελληνικῆς πολιτικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς.Τέλος, μία ἐνδιαφέρουσα σύγκριση τοῦ νεοελληνικοῦ κοινοτισμοῦ μέ ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκά καί ἀμερικανικά ρεύματα ἰδεῶν, ὅπου ἐπισημαίνεται ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ νεοελληνικοῦ μοντέλου, πού ὀφείλεται στήν ἐπίδραση τοῦ ἰδεώδους τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ ἄστεως καθώς καί στήν ἀπουσία βιομηχανικοῦ μετασχηματισμοῦ δυτικοῦ τύπου ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνική ἐξέλιξη.


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...  

Ο Μελέτης Ταΰγετος Η. Μελετόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης και διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1990 υπηρετεί στην Μέση Εκπαίδευση, σε πρότυπα λύκεια. Έχει διδάξει Κοινωνιολογία και Πολιτική Οικονομία Δέσμης, Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Ιστορία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος Τάξης και υπεύθυνος του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων. Από το 1999 διδάσκει Οικονομικά στην Σχολή Μωραΐτη. Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι εξεταστής μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης έχει μακρά φροντιστηριακή εμπειρία σε προετοιμασία υποψηφίων για ΑΕΙ και δημόσιους διαγωνισμούς. Ταυτόχρονα έχει διδάξει επί σειρά ετών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και στην Σχολή Πολέμου Αεροπορίας. Έχει επίσης διδάξει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Ας είμαστε για μια φορά ευτυχισμένοι" της Λίας Μεγάλου Σεφεριάδη την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 8:00μμ στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό"Ας είμαστε για μία φορά ευτυχισμένοι"

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  8:00μμ  στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό θα παρουσιαστεί το μυθιστόρημα της Λίας Μεγάλου Σεφεριάδη «Ας είμαστε για μία φορά ευτυχισμένοι» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
Η Λία Μεγάλου Σεφεριάδη πρωτοεμφανίστηκε το 1966 στο ιστορικό περιοδικό «Εποχές» με διευθυντή τον Άγγελο Τερζάκη και με συνεργάτες σαν τον Ε.Π. Παπανούτσο, τον Κ.Θ. Δημαρά τον  Γ.Π. Σαββίδη.
Έκτοτε έχει εκδώσει δεκαέξι βιβλία ποιήματα και πεζά. Το 2001 τιμήθηκε με το βραβείο Ιπεκτσί για το μυθιστόρημά της «Σαν το μετάξι» (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996).
Το μυθιστόρημα θα το παρουσιάσει ο  Βασίλης Λαδάς και θα συνομιλήσει με την συγγραφέα.
Πρόκειται για τις ιστορίες δύο γυναικών δεμένες από ένα ένοχο κρυφό μυστικό. Διατρέχουν μία ζωή εβδομήντα περίπου χρόνων. Από το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου μέχρι τις ημέρες μας. Αδέσμευτες, η κάθε μία με την δική της τύχη και μοίρα διαδηλώνουν με την στάση τους, τις αποδεχτές συμπεριφορές, ίσως μαζί αναζητούν την τρυφερότητα και την αγάπη. Εξελίσσονται παράλληλα και ιστορίες άλλων γυναικών, άλλες ευτυχείς, άλλες τραγικές. Το βιβλίο δείχνει ότι αυτό που καταγράφεται στα ληξιαρχεία και στα δημοτολόγια ως επίσημη ιστορία των οικογενειών της Ελλάδος κρύβει πολλά μυστικά. Υπάρχουν παράνομες υιοθεσίες, νόθα που αναζητούν το νήμα τους, εντελώς εγκαταλελειμμένα σαν τον Μωυσή στο Νείλο, ή τους τραγικούς Οιδίποδα και Ίωνα, τον Όλιβερ Τουιστ.  


"Ας είμαστε για μια φορά ευτυχισμένοι" της Λίας Μεγάλου Σεφεριάδη


Πώς είναι δυνατόν μια εκθαμβωτική γυναίκα, μια γυναίκα μοιραία όπως η Τάνια, αυτοδημιούργητη και άκρως επιτυχημένη επιχειρηματίας, να ταλανίζεται από αιφνίδιες κρίσεις ανασφάλειας; Γιατί δεν μπορεί να οικοδομήσει φιλίες; Γιατί δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλον πέρα απ’ την Κατίνα, την οικονόμο της; Γιατί είναι ανίκανη να αγαπήσει, ανίκανη να κρατήσει κοντά της ακόμα και τον Χρίστο, τον ιδανικότερο εραστή που είχε ποτέ; «Έχεις μια παγωμένη λίμνη μέσα σου!» της προσάπτει, όταν χωρίζουνε. Το γνωρίζει η Τάνια και υποφέρει γι’ αυτό. Ώσπου η μοίρα αποφασίζει να στείλει στη ζωή της, μέσα από μια διαδρομή παρανομίας και εγκλήματος, το πρόσωπο  εκείνο που έμελλε να λιώσει την παγωμένη επιφάνεια. Τώρα πια η Τάνια είναι σε θέση να αντικρίσει εκείνο το μακρινό κομμάτι της ζωής της, που ήθελε να μην το είχε ζήσει. Μέσα στις σκοτεινές πτυχές του ανακαλύπτει κάτι που λάμπει: τη Φανή, τη Φανούλα, τη μοναδική φίλη που απέκτησε ποτέ. Φίλη των παιδικών της χρόνων, που έπειτα από μια αντισυμβατική ζωή στο εξωτερικό έχει επιστρέψει στο πατρικό της, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ξανασμίγουν μετά από μισόν αιώνα οι δύο φίλες, για να αποκαλυφθεί στην Τάνια το πιο συγκλονιστικό μυστικό. Είναι Μεγάλη Βδομάδα, το Πάσχα πλησιάζει ακριβώς όπως τότε που…

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα....

Η Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945. Το 1965 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και ζει μέχρι σήμερα. Το 1966 πρωτοεμφανίστηκε στο περιοδικό "Εποχές" του Άγγελου Τερζάκη με το διήγημα "Έντεκα γράμματα κι ένα υστερόγραφο". Ακολούθησαν δημοσιεύσεις πεζών και ποιημάτων σε περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις. Το 1972 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο, μια ποιητική συλλογή με τίτλο "Ο δραπέτης στο δέντρο". Από τότε μέχρι σήμερα έχει εκδώσει άλλα δεκαέξι βιβλία, τα περισσότερα μυθιστορήματα. Ποιήματα και πεζά της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες ξένες γλώσσες. Επίσης έχει ασχοληθεί και η ίδια με μεταφράσεις βιβλίων, κυρίως κοινωνικοπολιτικών. Το 2001 τιμήθηκε με το βραβείο Ιπεκτσί για το μυθιστόρημά της "Σαν το μετάξι" (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996).

 

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Το τέρας κι εγώ.Κατάθλιψη: Το λυκόφως και το λυκαυγές" του Σταμάτη Μαλέλη την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Ώρα 19:30


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Το Βιβλιοπωλείο "Discover" και οι εκδόσεις Λιβάνη
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος
του Σταμάτη Μαλέλη


ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΙ ΕΓΩ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ :
ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ


την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, στις 7:30 μ.μ.,
στο χώρο του Ξενοδοχείου Βυζαντινό

(Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα. Τηλ. 2610243000).

Μιλούν:
Σταμάτης Μαλέλης  Γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης 
στον τηλεοπτικό σταθμό "STAR"
Κυριάκος Ντούμος   Στιχουργός και Δημοσιογράφος
Φώτης Βασιλείου   Διευθύνων σύμβουλος της White Space HELLASΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΟΥ  ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΛΕΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ : ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΩ
Αθήνα  20 /5/2013

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου μου ‘Το Τέρας και Εγώ’, έρχομαι  στην όμορφη πόλη της Πάτρας, την Παρασκευή  31 Μάιου 2013 και σας προσκαλώ σε μια μοναδική συνάντηση, με σκοπό να βοηθήσω όσο μπορώ να σπάσει το ταμπού της κατάθλιψης αλλά και να προσπαθήσω να πείσω όλους εκείνους που ταλαιπωρούνται από τα τέρατα τους να μιλήσουν για αυτά, να τα ξορκίσουν και να τα νικήσουν.
Η συνάντηση και παρουσίαση του βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μμ στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Ρήγα Φεραίου 106.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Το βιβλίο επίσης παρουσιάζουν, ο στενότατος φίλος μου,  γνωστός στιχουργός και δημοσιογράφος, κος Κυριάκος Ντούμος και ο  στενός συνεργάτης και σύμβουλος μου, κος Φώτης Βασιλείου.
Για τους περισσότερους η παρουσίαση ενός βιβλίου είναι αυτοσκοπός. Για εμένα, η παρουσίαση του βιβλίου μου «Το Τέρας και εγώ» αποτελεί την ευκαιρία, το μέσο για μια εκ βαθέων εξομολόγηση, για μια συζήτηση με όλους εσάς για το σημαντικό θέμα της κατάθλιψης. Δυστυχώς η κατάθλιψη δεν είναι «προνόμιο» λίγων και δεν αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις. Αγγίζει τους πάντες, είναι θέμα ψυχικής υγείας και είναι  ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί από το κράτος, με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε.
Με το βιβλίο  «Το Τέρας και εγώ» προσπαθώ να σπάσω τα ταμπού. Προσπαθώ να εξιστορήσω με απλό και ταυτόχρονα πυκνό και βαθύ λόγο την περιπέτεια μου με το «Τέρας». Η συνάντηση μου μαζί σας έχει ιδιαίτερη αξία για όλους μας, μιας και θα προσπαθήσει να αφυπνίσει όλους εκείνους που μπορεί να νοιώθουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης αλλά δεν τολμούν να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους. Θα βοηθήσει όλους εκείνους που γνωρίζουν ή διακρίνουν τα συμπτώματα σε άτομα του περιβάλλοντός τους, να δράσουν για το καλό των συνανθρώπων τους.
Το Τέρας κι Εγώ είναι η δική μου βιωματική εμπειρία που φιλοδοξεί να ανοίξει τα παράθυρα στα σκοτάδια άλλων ανθρώπων που υποφέρουν από κατάθλιψη.
Όλοι όσοι μας τιμήσουν με την παρουσία τους θα έχουν την ευκαιρία μετά το τέλος της παρουσίασης να συμμετέχουν σε μια ειλικρινή συζήτηση μαζί μου αλλά και με τους συνεργάτες μου .Είναι γνωστό άλλωστε για όσους με ξέρουν, πόσο εκτιμώ και σέβομαι όλους τους κατοίκους της περιφέρειας.
Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική, είναι η ανάγκη που νιώθω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το βιβλιοπωλείο Discover,  το οποίο  είναι χορηγός  της εκδήλωσης και το www.patrasevents.gr  το οποίο είναι χορηγός επικοινωνίας.

Σας ευχαριστώ,
Με εκτίμηση,
Σταμάτης  Μαλέλης
 
Σταμάτης Μαλέλης "Το τέρας κι εγώ:Κατάθλιψη: Το λυκόφως και το λυκαυγές"


Σταμάτης Μαλέλης "Το τέρας κι εγώ:Κατάθλιψη: Το λυκόφως και το λυκαυγές"

Ήταν, νομίζω, άνοιξη του 2007, λίγο πριν τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν, όταν μου ζητήθηκε μια συνέντευξη από έναν τηλεοπτικό σταθμό για να κάνω το γνωστό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Η παρουσιάστρια, συμπαθέστατη, που δούλευε σε ανταγωνιστικό κανάλι, με πήγε πολύ μαλακά με τις γνωστές ερωτήσεις. Προς το τέλος της συνέντευξης, η παρουσιάστρια άρχισε να πλέκει το εγκώμιό μου.

"Δημιουργήσατε τα παράθυρα, διευθύνατε όλα τα μεγάλα κανάλια και τώρα κάνετε άλλη μια επιτυχία στο STAR. Δημιουργήσατε ένα νεανικό lifestyle πρόγραμμα, το οποίο θεωρείται επιτυχημένο. Άρα, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχισμένος". Η αυθόρμητη απάντησή μου πρέπει να τη σόκαρε.

"Όχι, αγαπητή μου, δεν αισθάνομαι ευτυχισμένος".

Το κορίτσι σώπασε κι εγώ συνέχισα:

"Ποτέ δεν ήμουν ευτυχισμένος! Μια ζωή οι φίλοι μου με ρωτούσαν τι έχω. Κι εγώ ήμουν λυπημένος. Κι όταν εσύ μου λες για τη μεγάλη επιτυχία του ΣΚΑΪ και τα παράθυρα, θέλω να σου πω ότι τότε έπασχα από βαθιά κατάθλιψη. Όταν όλοι οι άνθρωποι νόμιζαν ότι απολάμβανα τη μεγάλη μου επιτυχία, εγώ ήμουν άτομο με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούσα να βγω ούτε από το σπίτι μου. Και πάλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ με το τέρας της κατάθλιψης".

 


Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες" του Θανάση Χειμωνά την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, στο Θέατρο Λιθογραφείον, Ώρα 20:00


Στο πλαίσιο του Maydayz 2013,
το βιβλιοπωλείο "Discover" και οι Εκδόσεις Πατάκη
παρουσιάζουν τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 στις 20:00,
το νέο βιβλίο του 

Θανάση Χειμωνά 
"Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες" 

στον χώρο του θεάτρου Λιθογραφείον.(Μαιζώνος 172Β, Πάτρα.)

Μαζί με τον συγγραφέα για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Μιχάλης Παπαγεωργίου, ραδιοφωνικός παραγωγός
Ιάσων Φωτήλας, δικηγόρος

Θανάσης Χειμωνάς "Ζούμε τις τελευταίες μας μέρες"


Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Η Αθήνα της κρίσης. Διαδηλώσεις, επεισόδια, μαγαζιά που κλείνουν. "Αγανακτισμένοι" και "δόγμα του σοκ".
Μια νεαρή γυναίκα, η Κατερίνα, προσπαθεί να αφουγκραστεί τον εαυτό της, γίνεται δέκτης της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, επιχειρεί αποδράσεις που μένουν ανολοκλήρωτες και ρίχνεται, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής της, στον έρωτά της για τον Παύλο, έναν άνδρα μυστηριώδη και ανεξιχνίαστο. Ερωτηματικά που αναζητούν απαντήσεις, συναισθήματα που ψάχνουν τρόπους σε έναν κόσμο που καταρρέει με πάταγο.
Όλα σπαράγματα των "τελευταίων ημερών μας"...


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...

Ο Θανάσης Χειμωνάς γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με δύο διηγήματα στην εφημερίδα "Τα Νέα" -το πρώτο κυκλοφορεί στη συλλογή διηγημάτων "Έρωτας σε πρώτο πρόσωπο" (Κέδρος). Είναι πτυχιούχος φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, σπούδασε κινηματογράφο στο ίδιο πανεπιστήμιο και δημοσιογραφία στο Λονδίνο. Το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο "Ραμόν" κυκλοφόρησε το 1998, το δεύτερο, "Σπασμένα Ελληνικά", το 2001 και ακολούθησαν: "Ανεξιχνίαστη ψυχή", 2003, "Η μπλε ώρα", 2005, "Ραγδαία επιδείνωση", 2007, "Δεν την αγαπάω πια", 2010. Το Μάιο του 2002 το "Ραμόν" εκδόθηκε στη Γαλλία από τις εκδ. Alter Edit, και το Μάρτιο του 2003 ακολούθησαν τα "Σπασμένα ελληνικά". Έχει εργαστεί ως αθλητικός συντάκτης σε πολιτική εφημερίδα. Αρθρογραφεί τακτικά στην ιστοσελίδα www.mediasoup.gr. Στις βουλευτικές εκλογές του 2012 ήταν υποψήφιος βουλευτής με τους συνδυασμούς του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να εκλεγεί. Σήμερα είναι γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.

Παρουσίαση Βιβλίου "Η βιογραφία μιας σκύλας" του Αυγούστου Κορτώ την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, στο Θέατρο Λιθογραφείον, Ώρα 20:00

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Maydays 2013
το βιβλιοπωλείο "Discover" και οι Εκδόσεις Διόπτρα
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του 

Αυγούστου Κορτώ
"Η βιογραφία μιας σκύλας"

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 στις 8 το βράδυ
στο θέατρο Λιθογραφείον, Μαιζώνος 172Β. Πάτρα.

Αύγουστος Κορτώ "Η Βιογραφία μιας σκύλας"


Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Ένα κωμικό μυθιστόρημα, με έντονα στοιχεία αυτοσαρκασμού.

Η Σίσυ Νοταρά ήταν και είναι μια κακομαθημένη μοναχοκόρη - τέκνο ευκατάστατων γονέων, με σπουδές στην Αγγλία και με όλα τα κουσούρια που συνοδεύουν μια αλλοπρόσαλλη ανατροφή από αδιάφορους γονείς, που υποκαθιστούν τη στοργή με το χρήμα και τις κοινωνικές επιταγές του.

Μέχρι που, στα 24 της, η Σίσυ θα βρει το δάσκαλό της, στο πρόσωπο του επιφανούς, πλην βαθιά προβληματικού, δημοσιογράφου Πέτρου Νάνου, που από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους, μα και σε όλη τη διάρκεια της παθιασμένης τους σχέσης, θα της κάνει τη ζωή πατίνι. Και έχοντας πλέον φτάσει στα όριά της, και μια ανάσα πριν από την καταστροφή, η Σίσυ ιστορεί τη ζωή της, τα λάθη και την απογοήτευσή της, με την ελπίδα να ανακαλύψει τι ήταν αυτό που την έκανε σκύλα, και μάλιστα δυστυχισμένη.

Άλλοτε σπαραχτική και άλλοτε ξεκαρδιστική, η εξομολόγηση της Σίσυ διαβάζεται μονορούφι - όπως μονορούφι πίνεται και η ίδια η ζωή...


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα....

Ο Αύγουστος Κορτώ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Έχει γράψει 13 βιβλία για ενηλίκους, 9 βιβλία για παιδιά κι έχει υπογράψει 30 λογοτεχνικές μεταφράσεις, 1 κινηματογραφικό σενάριο και άρθρα για εφημερίδες και περιοδικά ων ουκ έστι αριθμός. Είναι άνθρωπος μονήρης και παράξενος, και βλέπει συνέχεια - συνέχεια, όμως - αμερικάνικες σειρές. Φτιάχνει εξαιρετικά λαζάνια κι έχει δύο παιδιά.

Παρουσίαση Βιβλίου "Ουρανόπετρα: Η δωδέκατη γενιά" του Γιάννη Καλπούζου την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, στο Βιβλιοπωλείο "Discover", Ώρα 19:30


Γιάννης Καλπούζος

  Ουρανόπετρα
     Η δωδέκατη γενιά     
           
Νόμιμο άδικο και παράνομο δίκιο, άγνωστες εποχές,
πατριωτισμός και συνθήματα, το πάθος του έρωτα,
ένας άντρας που πορεύεται με βάση τη θεωρία του:
Όπου πατώ είναι δικός μου δρόμος.
Ένα θυελλώδες μυθιστόρημα.

Το Βιβλιοπωλείο "Discover" και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος
του Γιάννη Καλπούζου

ΟΥΡΑΝΟΠΕΤΡΑ
Η ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΓΕΝΙΑ


την Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, στις 7:30 μ.μ.,
στο χώρο του βιβλιοπωλείου
"Discover" 
(Πατρέως 30,Πάτρα).

Σε προβολή Βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζουν οι ηθοποιοί:
Άγγελος Αντωνόπουλος, Κώστας Βουτσάς, Στράτος Τζώρτζογλου.

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το νέο του βιβλίο,
θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου.O Γιάννης Καλπούζος μιλά για την Ουρανόπετρα στο cylturenow.gr

Γιάννης Καλπούζος "Ουρανόπετρα: Η δωδέκατη γενιά"


Λίγα λόγια για το βιβλίο...

1878-1917 Κύπρος, Αθήνα, Θεσσαλία, Ήπειρος...
Ένας άντρας πορεύεται με βάση τη θεωρία του:
Όπου πατώ είναι δικός μου δρόμος.

Τον έζωσε το άστραμμα του θανάτου. Καπνοί, κασμάδες, φτυάρια, ζεμπίλια, δεμάτια μπαμπάκι και τόνοι χώματος υψώθηκαν ωσάν τεράστιος ανθός της ροδιάς. "Θε μου!" πρόλαβε να πει κι ομοίαζε όπως έπεφτε ν' απλώνει τα χέρια, θαρρείς και καρτερούσε τον Θεό να τον αρπάξει και να τον απιθώσει παράμερα, απείραχτο κι ολόσωστο.

Έμπηξε τα δάχτυλα στον σωλήνα και τράβηξε κάμποσα κιτρινισμένα χαρτιά. Ξέστριψε μια κόλλα και πάσχισε να τη διαβάσει. Ανήμπορος να μετρηθεί με τις αράδες της αναρωτιόταν: Πόσο καιρό να βρίσκονταν κει μέσα; Τι να έγραφαν;

Πήρε να της βγάζει ένα ένα τα ρούχα ωσότου έμεινε ολόγυμνη ομπρός του. Θαρρείς κι ο αφρός της θάλασσας ορθώθηκε και σχημάτισε τ' ολόλευκο κορμί της. "Αφροδίτη!" αναφώνησε και... γίνηκε πυροτέχνημα στην αγκάλη της μέχρι τα ξημερώματα.

"Έχει δρόμο που ορίζεις την πατημασιά σου και δρόμο όπου σου την ορίζουν άλλοι. Στοχάσου και διάλεξε σε ποιον θέλεις να πατάς". "Όπου πατώ είναι δικός μου δρόμος!" αποκρίθηκε.

 


Λίγα λόγια για τοσ συγγραφέα...

Ο Γιάννης Καλπούζος (kalpuzos@yahoo.gr) γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960. Από το 1982 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 2000 από τις εκδόσεις "Ελληνικά Γράμματα" εκδόθηκε η ποιητική συλλογή "Το νερό των ονείρων" και το μυθιστόρημα του "Μεθυσμένος δρόμος". Το 2002 από τις εκδόσεις "Κέδρος" εκδόθηκε η συλλογή διηγημάτων του "Μόνο να τους άγγιζα". Το 2005 από τις εκδόσεις "Άγκυρα", εκδόθηκε το μυθιστόρημά του "Παντομίμα Φαντασμάτων". Από τις εκδόσεις "Ίκαρος" εκδόθηκαν οι ποιητικές συλλογές του "Το παραμιλητό των σκοτεινών Θεών" (2006) και "Έρωτας νυν και αεί" (2007). Με τη δεύτερη συλλογή ήταν υποψήφιος στη "μικρή λίστα" για το κρατικό βραβείο ποίησης 2008. Ακόμη, από το 1995 έχει υπογράψει τους στίχους 67 τραγουδιών μεταξύ των οποίων τα: "Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου" που ερμήνευσε η Γλυκερία, "Δέκα μάγισσες" με τον Γιάννη Σαββιδάκη, "Τι μου 'χει λείψει" με την Ελένη Πέτα, "Γιατί πολύ σ' αγάπησα" με τον Ορφέα Περίδη κ.ά. καθώς και 18 στίχους για το παιδικό θεατρικό "Τρυφεράκανθος". Στα μέσα Νοεμβρίου 2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μεταίχμιο" το ιστορικό μυθιστόρημά του με τίτλο "Ιμαρέτ" και υπότιτλο "Στη σκιά του ρολογιού", που κέρδισε το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ το 2009. Το "Ιμαρέτ" μεταφράζεται στα τουρκικά και στα ιταλικά, ενώ κυκλοφορεί και σε audio book. Το Μάιο του 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μεταίχμιο" το ιστορικό μυθιστόρημά του με τίτλο "Άγιοι και δαίμονες" και υπότιτλο "Εις ταν Πόλιν".Το τελευταίο του μυθιστόρημα Ουρανόπετρα, Η δωδέκατη γενιά κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2013.
Επισκεφθείτε και το blog του συγγραφέα: kalpuzos.blogspot.gr

Διαβάστε αποσπάσματα του βιβλίου εδώ:

Δείτε το VIDEO του βιβλίου:
Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου " Ζιοβάνι, Ο Θρύλος, Η Αυτοβιογραφία μου " του Ζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα (Επιμέλεια:Αλέξανδρος Λοθάνο) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, στο Βιβλιοπωλείο "Discover", Ώρα 19:00
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το βιβλιοπωλείο "Discover" και οι Εκδόσεις MVPublications
σας προσκαλούν στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας
του Ζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα

“Ζιοβάνι, Ο Θρύλος, Η Αυτοβιογραφία μου"
(Επιμέλεια:Αλέξανδρος Λοθάνο)

την  Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00
στο χώρο του βιβλιοπωλείου (Πατρέως 30)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Κωστακιώτης Δημήτριος, Χειρουργός Ορθοπεδικός
Ιατρού Γεώργιος, Δικηγόρος

Την παρουσίαση θα συντονίσει
ο δημοσιογράφος Σπύρος Μπουλής.

Ο Ζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα θα παρουσιάσει το βιβλίο του,
θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπά του.

Πληροφορίες Βιβλιοπωλείο “Discover”, Πατρέως 30, Τηλ.:2610624916
www.discoverbook.blogspot.com     email:discoverbook@gmail.com


 
Λίγα λόγια για το βιβλίο...
 
Η συμβουλή του πατέρα του που αποτέλεσε φάρο στη ζωή του.
Η προφητεία του θριάμβου και το αιώνιο ημίχρονο.
Το δωμάτιο του εφευρέτη Λουίς Φαν Γκαλ.

Η σημαδεμένη τράπουλα του Μάριο Ζαγκάλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Το σημάδι του Θεού που τον έφερε στην Ελλάδα.
Το καλύτερό του γκολ και αυτό που ονειρευόταν αλλά δεν πέτυχε ποτέ. 
Το παιδικό χαμόγελο που τον καθηλώνει.

Ο Ζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα ξετυλίγει σε αυτές τις σελίδες μία ζωή γεμάτη τίτλους, αποθέωση, χαμόγελα, αλλά και απογοητεύσεις, κριτική, δάκρυα. 
Η ζωή και η αλήθειες ενός ανθρώπου ευλογημένου από τον Θεό!

Στις 378 σελίδες του βιβλίου που έγραψε ο εκλεκτός δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Λοθάνο, ο Βραζιλιάνος άσος περιγράφει αναλυτικά τις πιο σπουδαίες στιγμές της ζωής του, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, ανακαλεί την πορεία του στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας, ενώ αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στην μεγάλη αγάπη του, τον Ολυμπιακό και στα έξι μαγικά χρόνια που πέρασε στην Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζει ως τα καλύτερα της καριέρας του.
Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Τα ρόδα του χρόνου" της Κας Μαρίας Κολοβού Ρουμελιώτη την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, στο Βιβλιοπωλείο "Discover", Ώρα 19:30


Οι Εκδόσεις Ωρίωνας και το Βιβλιοπωλείο Discover
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της,

Μαρίας Κολοβού-Ρουμελίωτη


Την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013, 7.30 μ.μ.
Στο βιβλιοπωλείο "Discover", Πατρέως 30, Πάτρα.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης
θα προβληθούν εικαστικές δημιουργίες της Συγγραφέως.

Μιλούν:   Νεκτάριος Τσουραπάς, Φιλόλογος, Θεατρολόγος,
Μαργαρίτα Θωμοπούλου, Φιλόλογος, Διπλωματούχος Πιανίστας
και η Μαρία Κολοβού-Ρουμελίωτη, Συγγραφέας, Εικαστικός

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβαστούν 
απ’ την Κα Μαρία Αναλυτή,
Μέλος της Θ.Ο.Ε.Π.Π. (Θεατρική Ομάδα Εργαζόμενων Πανεπιστημίου Πατρών)
και Χοροθεάτρου ΟΡΜΗΤΕΣ Πανεπιστημίου Πατρών,
και τη Συγγραφέα.

Βιβλιοπωλείο Discover, Πατρέως 30, Πάτρα, Τηλ:2610624916
Εκδόσεις Ωρίωνας, Αγ. Δημητρίου 12, Τ.Κ.54632, Θεσσαλονίκη, Τηλ:2310534760
 


Μαρία Κολοβού - Ρουμελιώτη "Τα ρόδα του χρόνου"


"Δεν έμαθα ποτέ να υποκρίνομαι
μιλούσα πάντα τη γλώσσα της αλήθειας.
Μα όσο κι αν πόναγαν τα λόγια μου,
όσο και αν νανούριζαν αθώους,
εγώ σταυρό κουβάλαγα στους ώμους μου
ως σύγχρονος Ιησούς,
που τη φωνή μου ολίγοι αναγνώρισαν."

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Mαρία Κολοβού-Ρουμελιώτη


Η Μαρία Κολοβού – Ρουμελιώτη γεννήθηκε το 1965 στη Βουλιαγμένη Ηλείας όπου κι έζησε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών έφυγε απ’ τη γενέτειρά  της κι εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πάτρα όπου σπούδασε, παντρεύτηκε και δημιούργησε τη δική της οικογένεια. Εργάστηκε για είκοσι τρία χρόνια στον τομέα της Υγείας ως Νοσηλεύτρια σε μονάδα νεογνών. Έχει μελετήσει  παιδική ψυχολογία κι έχει παρακολουθήσει τέσσερα χρόνια μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε ιδιωτικά καλλιτεχνικά εργαστήρια της πόλης όπου διαμένει. Είναι παντρεμένη και μητέρα τριών τέκνων.
Ως τώρα περνάει τον χρόνο της αφοσιωμένη στην οικογένειά της και στις μεγάλες της αγάπες: τη μελέτη, τη συγγραφή και τη ζωγραφική. Είναι  τακτικό μέλος της Διεθνής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών, και των Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας. Είναι ενεργό  μέλος λογοτεχνικών περιοδικών, όπου  δημοσιεύουν στίχους της και κείμενά της.
Έχει  λάβει μέρος σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς καθώς  και  σε διαγωνισμούς  ζωγραφικής, όπου στίχοι της και εικαστικά της έργα έχουν πάρει τιμητικές διακρίσεις και βραβεία.
Το 2011 στίχοι της και εικαστικά της έργα βραβεύτηκαν από την Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών. Επίσης έχει διακριθεί με το πρώτο Βραβείο Διηγήματος στον 2ο Διαγωνισμό Διηγήματος για κοινωνικοπολιτικό διήγημα της «Ζητείται Νεανική Ελπίς».
Το 2012 βραβεύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά από το ίδιο περιοδικό για τη συμμετοχή της με το διήγημα «Ο Θούριος Ενός Αδόκιμου Ποιητή», στον 3ο διαγωνισμό διηγήματος που είχε προκηρυχθεί με θέμα «Σύγχρονη Νεοελληνική Κοινωνία Πραγματικότητα στις Αρχές του 21ου Αιώνα».
Επίσης έλαβε το Δεύτερο Βραβείο Ποίησης από το Σύλλογο Ανατολικής Ρωμυλίας Βόλου για τη συμμετοχή της με το ποίημα»Ήρωας Ηθικής»!!!
Το Θεατρικό της έργο «Στο Φως των Αστεριών» διακρίθηκε με έπαινο από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στον 91Ο Καλοκαιρινό Θεατρικό Διαγωνισμό του Συλλόγου. Επίσης τον Ιούλιο του 2012 στίχοι της με τίτλο «Ο Εφιάλτης μίας Ελληνίδας» βραβεύτηκαν   από τον Όμιλο UNESCO Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Η ποιητική συλλογή με τίτλο «Αχ Ελλάδα μου, Νεράιδα Πληγωμένη» απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στον 21ον Ετήσιο Ποιητικό Διαγωνισμό  που είχε προκηρύξει για το έτος 2012 το περιοδικό  Λόγου και Τέχνης «ΚΕΛΑΙΝΩ» του Λογοτεχνικού Ομίλου «Ξάστερον» με θέμα «Αχ, Πατρίδα μου».
Τον Ιανουάριο του 2013 της αποδόθηκε για το δοκίμιο «Καθαγιασμός και Ψυχική Ανάταση» το 3ο Βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.
Το έργο της «Τα Χειρόγραφα της Μάνας» είναι το πρώτο συγγραφικό της έργο. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ηθογραφικού χαρακτήρα, το οποίο επαναφέρει χαμένες αξίες και προβληματίζει κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.
Το Δεύτερο έργο της «Τα Ρόδα Του Χρόνου», μία ποιητική συλλογή με ανέκδοτους στίχους και  πραγματική κατάθεση ψυχής που αποτυπώνεται με γλαφυρό συναισθηματικό ύφος, που ενεργοποιεί μνήμες  και συναισθήματα, προκαλώντας φορές-φορές έντονο προβληματισμό.
Κι ακολουθούν οι ανέκδοτες ποιητικές συλλογές:
«Η Μελωδία του Ερώτα», «Αχ Ελλάδα μου, Νεράιδα Πληγωμένη», «Άδυτοι Συλλογισμοί» και «Με το Χέρι στην Καρδιά». Έχει γράψει επίσης μία μεγάλη συλλογή διηγημάτων, ένα παιδικό ημερολόγιο το οποίο φέρει τίτλο «Συγγραφέας από το πουθενά» καθώς και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Ο τελευταίος χορός" της Victoria Hislop την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, Ώρα 19:30

 

Οι Εκδόσεις Διόπτρα

και το βιβλιοπωλείο "Discover"

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

της Victoria Hislop


Ο Τελευταίος Χορός


την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 19.30

στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό, 
Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα. Τηλ. 2610243000.


Η Victoria Hislop θα διαβάσει αποσπάσματα

από το νέο της βιβλίο και θα απαντήσει σε ερωτήσεις
που θα της θέσει η δημοσιογράφος Νεκταρία Ντούκα.


Victoria Hislop "Ο Τελευταίος Χορός, Ιστορίες εμπνευσμένες από την Ελλάδα"


Victoria Hislop "Ο Τελευταίος Χορός, Ιστορίες εμπνευσμένες από την Ελλάδα"

Μέσα από δέκα πολύ δυνατά διηγήματα, η Victoria Hislop μας βγάζει σεργιάνι στους αθηναϊκούς δρόμους αλλά και στις πλατείες των ελληνικών χωριών.
Σκιαγραφώντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα κάθε τόπου, η συγγραφέας ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας μια σειρά από αλησμόνητους ήρωες – από έναν μοναχικό παπά έως δύο αδερφούς σε διαμάχη και από έναν ανεπιθύμητο ξένο έως ένα γαμπρό που βασανίζεται από μια μουσική και μια ανάμνηση.
Δοσμένες με τη μοναδική γραφή της Victoria Hislop, αυτές οι γλυκόπικρες ιστορίες πίστης και αγάπης, χωρισμού και συμφιλίωσης, θα μείνουν στο μυαλό σας και θα σας συντροφεύουν για πολύ καιρό μετά το τέλος της ανάγνωσης.
Λίγα λόγια για την Συγγραφέα...

Η Victoria Hislop σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο St Hilda's College της Οξφόρδης. Είναι ταξιδιωτική συντάκτρια για τις περιοδικές εκδόσεις "Sunday Telegraph", "Mail on Sunday" και "Woman & Home". Το πρώτο της μυθιστόρημα, "Το Νησί", παρέμεινε στο Νο. 1 της λίστας ευπώλητων βιβλίων των "Sunday Times" επί οκτώ διαδοχικές εβδομάδες και έχει πουλήσει ένα εκατομμύριο αντίτυπα. "Το Νησί" αποτελεί εκδοτικό φαινόμενο για την Ελλάδα, κορυφαίο best seller όλων των εποχών και αγαπήθηκε τόσο από το γυναικείο όσο και από το ανδρικό κοινό. Η Victoria αναδείχθηκε Κορυφαία Νεοεισερχόμενη Συγγραφέας στο πλαίσιο του θεσμού Galaxy British Book Awards του 2007, ενώ της απονεμήθηκε και το βραβείο Richard & Judy Summer Read. "Το Νησί" έχει μεταφραστεί σε πάνω από είκοσι γλώσσες. Το δεύτερο μυθιστόρημά της, "Ο Γυρισμός", κατέλαβε με την κυκλοφορία του τη δεύτερη θέση στη λίστα ευπώλητων των "Sunday Times" και την πρώτη θέση στη λίστα βιβλίων με μαλακό εξώφυλλο. Η Victoria ζει στο Κεντ με το σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Παρουσίαση Βιβλίου "Κτερίσματα" Του Μισέλ Φάις την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013, στο Βιβλιοπωλείο "Discover", Ώρα 19:00


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Το Βιβλιοπωλείο Discover
και οι Εκδόσεις Πατάκη
σας προσκαλούν την Παρασκευή 1η Μαρτίου στις 19:00
στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος
του Μισέλ Φάις

  Κ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α 

Το Βιβλίο θα παρουσιάσει
η Επίκουρος Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών Γιωργία Γκότση
και ο Συγγραφέας Βασίλης Λαδάς.
Αποσπάσματα θα διαβάσει
η Ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη.


Σεξουαλική απόγνωση στην Κομοτηνή του ’60

Μια οικογένεια γιατρών στιγματισμένη από τις εβραϊκές μνήμες του πατέρα, ένας νευρωτικός γιος γεμάτος ερωτικό μίσος για τη μητέρα του. 
Το νέο μυθιστόρημα του Μισέλ Φάις:
Tα κτερίσματα που συνόδευαν κατά την αρχαιότητα τον νεκρό στον τάφο δεν ήταν μόνο αντικείμενα μεγάλης αξίας αλλά και κατασκευές καθημερινής χρήσης ή πράγματα που αγαπούσε όσο βρισκόταν εν ζωή. Τα κτερίσματα που αποθησαυρίζει ο Μισέλ Φάις στο καινούργιο, ομώνυμο μυθιστόρημά του αποτελούν συντροφιά για τον επάνω κόσμο: μνημονικά υλικά που θα αντλήσουν οι ζωντανοί από την καθημερινότητα όσων έχουν χαθεί από καιρό ανεπιστρεπτί.
Με την κρίσιμη διαφορά ότι τα υλικά αυτά δεν είναι αγαπημένα και η αξία τους μοιάζει εκ των προτέρων αρνητική.
Οσοι έχουν παρακολουθήσει τα παλαιότερα βιβλία του Φάις, των οποίων οι τίτλοι και το κλίμα επανέρχονται συνεχώς στη σημερινή δουλειά του (σφυροκοπώντας σαν σφήνες το κείμενο), δεν θα εκπλαγούν. Από τη μυθιστορηματική σύνθεση Η αυτοβιογραφία ενός βιβλίου (1994) ως τη συλλογή διηγημάτων Από το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες (1999) και το αφήγημα Aegypious Monachus (2001), η ιδέα της αμαύρωσης ή και της σπίλωσης των νεκρών επανακάμπτει με μιαν ιδιάζουσα, σχεδόν ποιητική επιμονή.
Οπως οι ποιητές κεντούν το έργο τους πάνω σε μια σταθερά επανερχόμενη επιφάνεια, μετατοπίζοντας κάθε φορά μόνο τις εσωτερικές διαγραμμίσεις της, έτσι και η πεζογραφία του Φάις ανακαλεί μονίμως την ίδια διαταραχή: την αδυναμία συμφιλίωσης με τα πρόσωπα που καθόρισαν την παιδική και την εφηβική ηλικία, οδηγώντας τον ενήλικο βίο σε μια αφόρητη υπαρξιακή δυσφορία.
Ακόμη και όταν ο Φάις περνά σε μυθιστορήματα τα οποία αναλαμβάνουν τη βιογράφηση τρίτων προσώπων, όπως ο αντισυμβατικός ζωγράφος, λαογράφος και κριτικός Τζούλιο Καΐμη (Το μέλι και η στάχτη του Θεού, 2002) ή ο μαρτυρικός και επίσης συνειδητά αποσυρμένος από τα εγκόσμια Γεώργιος Βιζυηνός (Ελληνική αϋπνία, 2004), η ανελέητη αυτοβιογράφηση, που θα αποκαλύψει ένα πέρα για πέρα συντετριμμένο αλλά και ανατριχιαστικά απομονωμένο εγώ (στους αντίποδες της σωκρατικής επιμέλειας εαυτού), διαλέγει απλώς ένα διαφορετικό όνομα σπεύδοντας να εισβάλει από την πίσω πόρτα στην καρδιά της αφήγησης.
Εκείνο που αλλάζει με τα Κτερίσματα είναι ότι ο συγγραφέας απομακρύνει από τον λόγο του την οποιαδήποτε μεταμφίεση αγγίζοντας το γυμνό δέρμα των εμμονών του.
Ο κύκλος θα διαγραφεί ξανά επιστρέφοντας στην αφετηρία της Αυτοβιογραφίας ενός βιβλίου (το φίδι χώνει την ουρά στο στόμα του) αλλά με ένα πνεύμα που θα μιλήσει έξω από τα δόντια για ό,τι έχει βασανίσει την πορεία του (ένα δαιμονικά άναρχο και αναιδές πνεύμα το οποίο ο Φάις θα κατακτήσει στο μοναδικό μη αυτοβιογραφικό του μυθιστόρημα, τα προ διετίας Πορφυρά γέλια).

Πυρετική αφήγηση
Τι ακριβώς έχουμε όμως εδώ; Μια οικογένεια γιατρών στην Κομοτηνή της δεκαετίας του 1960 στιγματισμένη από τις εβραϊκές μνήμες της (από την πλευρά του πατέρα), έναν χωρισμό (με τη μητέρα να φεύγει στην Αθήνα) και ένα παιδί που δεν μπορεί να συγχωρήσει τίποτε και κανέναν, νιώθοντας απέχθεια για τον μαλθακό χαρακτήρα του πατέρα και απέραντο (απροκάλυπτα ερωτικό) μίσος για την αποχώρηση της μάνας.
Ενα παιδί που θα διοχετεύσει τη βραδυγλωσσία, την αχαλίνωτη φαντασία, την υπόγεια τάση για παρενδυσία και τον αναποδογυρισμένο ναρκισσισμό του σε μια απεγνωσμένη σεξουαλικότητα, σε έναν υπερδιογκωμένο και νευρωτικό φαλλό, για τον οποίο η μόνο εισδοχή που θα υπάρξει έπειτα από εκατοντάδες διεισδύσεις θα είναι ένα απύθμενο βάραθρο: το βάραθρο του πουθενά.
Ο Φάις οργανώνει στα Κτερίσματα μια πυρετική αφήγηση με αδιάκοπες μεταπτώσεις εναλλάσσοντας την επαγωγική διατύπωση με τις υπερβάσεις μιας αφαιρετικά συγκεκομμένης γραφής, τη συντεταγμένη φράση με τον ταραχώδη λόγο μιας ωχρής (σκόπιμα δεν λέω θλιμμένης) μανίας και το δεύτερο ενικό του εσωτερικού μονολόγου με το πρώτο πρόσωπο της δραματικής εξομολόγησης ή με την πολυφωνία του θεατρικού διαλόγου.
Ανάλογη πολλαπλότητα συναντάμε και στα γλωσσικά στρώματα των Κτερισμάτων: από σπαράγματα της Σαπφώς, της Παλατινής Ανθολογίας, του Ρεμπό, του Τρακλ, του Μπρεχτ, του Βιζυηνού και του Παλαμά ως τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα, λαϊκά και δημοτικά άσματα, ερωτικές αγγελίες, δικαστικά πρακτικά και μηνύματα σε chat rooms ή σε δημόσιους χώρους.
Θα χρειαστεί να προσθέσω και μια αρμαθιά προσώπων που περιβάλλουν τον κεντρικό αφηγητή: περιθωριακοί, σαλοί και παραμερισμένοι θα συνδυαστούν με ένα σύνολο σκοτεινών γυναικείων πορτρέτων, παραπέμποντας στην καθιερωμένη ανθρωπολογία του συγγραφέα (μια ανθρωπολογία κυνηγημένη από ανείπωτα φαντάσματα).
Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία πως τα Κτερίσματα συνιστούν μια πυκνή επιτομή του έργου του Φάις. Ενα έργο στο οποίο η αυστηρά οριοθετημένη περιοχή του ιδιωτικού θα κατορθώσει να μεταδώσει προς τα έξω το συγκλονιστικό της ρίγος χάρη στην απαραμείωτη εκείνη δύναμη της λογοτεχνίας να μετασχηματίζει εκ βάθρων το ατομικό για να το αναγάγει σε καθολικό. 
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Σεξουαλική απόγνωση στην Κομοτηνή του ’60, "Το Βήμα"/ "Βιβλία", 9.12.2012

Μισέλ Φάις "Κτερίσματα"


Μισέλ Φάις "Κτερίσματα"

Η σαρκική, ενύπνια και γλωσσική περιπέτεια ενός άντρα από την παιδική ηλικία έως την ωριμότητα. Ο Φάις αφουγκράζεται το σεξουαλικό πένθος του ήρωα και αφηγητή του. Φορώντας τη μάσκα του ίμερου, απ' την καλή και απ' την ανάποδη, επινοεί και μεταμορφώνει την αφροδισιακή μηχανή του μονήρους πρωταγωνιστή σε μικροϊστορίες, παραληρήματα, ημερολογιακές εγγραφές, αναγνωστικές σημειώσεις, ντοκουμέντα, στιχομυθίες, παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια.
Μινιμαλισμός και θρυμματισμένη πρόζα της ερωτικής μνήμης, παραφοράς και απουσίας.
Μια παραβατική μυθιστορία ("πλαστή ιστορία ερωτικών παθημάτων", κατά τον Κοραή), όπου το υψηλό φρόνημα και η συναρπαστική περιπέτεια καταβυθίζονται στην απόγνωση της σάρκας. Μια μελαγχολική ερωτική μασκαράτα των πιο σωματικών εμμονών του αφηγητή. Μια μαύρη ερωτογραφια υπό το βορειοανατολικό φως της καταγωγής αλλά και της βιβλιοθήκης του συγγραφέα.
Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που παρεμβάλλονται στο κείμενο δεν τέμνουν μόνο τη ροή του σε άτυπα κεφάλαια, υποδόρια αποτυπώνουν τη θερμοκρασία και την υγρασία της γραφής, δηλαδή τη μέθοδο ανασκαφής/ανακομιδής ερωτικών κτερισμάτων.Λίγα λόγια για τον Συγγραφέα...

Ο Μισέλ Φάις, εβραϊκής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα, και από πατρινή μητέρα, γεννήθηκε στην Κομοτηνή την Πρωταπριλιά του 1957. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στη "Βιβλιοθήκη" της Ελευθεροτυπίας, τώρα διευθύνει το ένθετο "Ανοιχτό Βιβλίο" στην εφημερίδα Συντακτών, διδάσκει Δημιουργική Γραφή στο Ε.ΚΕ.ΒΙ. και επιμελείται λογοτεχνικές σειρές (Εκδόσεις Πατάκη). Το μυθιστόρημα "Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου" (Καστανιώτης, 1994· Πατάκης, 2005) μεταφράστηκε στα γαλλικά (Hatier, 1996) και δραματοποιήθηκε από τον Θοδωρή Γκόνη (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και Πάτρας, 1995). Η συλλογή διηγημάτων "Απ' το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες" (Καστανιώτης, 1999) τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος 2000. Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί, για περιοδικά και ανθολογίες, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα τσέχικα και στα βουλγάρικα. Η ενασχόλησή του με τον Τζούλιο Καΐμη, Ελληνοεβραίο Ζωγράγο, διανοούμενο και από τους πρώτους μελετητές του Καραγκιόζη και του Μίμαρου, εντοπίζεται στα βιβλία: "Ελληνικά τοπία" (Γαβριηλίδης, 1993), "Τζούλιο Καΐμη, ένας αποσιωπημένος: μαρτυρίες και κρίσεις· επιλογή από άρθρα (1928-1976)· ζωγραφικό έργο" (Γαβριηλίδης, 1994), "Σάνταγκα ή οι έξι κανόνες της ζωγραφικής· Το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγινα· Ο άτυχος γάμος" (Ακρίτας, 1997), "Το μέλι και η στάχτη του Θεού" (Πατάκης, 2002). Το 1994 μετέφρασε το "Χαϊκού για τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο, τον ήλιο και το φεγγάρι" (Μπάστας-Πλέσσας) σε εικονογράφηση του Χρόνη Μπότσογλου. Το 1996 κυκλοφόρησε το φωτογραφικό του λεύκωμα "Ύστερο βλέμμα" (Πατάκης), όπου 44 συγγραφείς και καλλιτέχνες σχολιάζουν ταφικές φωτογραφίες. Το 1998 επιμελήθηκε, για το Υπουργείο Πολιτισμού, το ηχητικό αρχείο "Φωνές της γραφής", αποτυπώνοντας σε δίσκους ακτίνας 32 πεζογράφους και ποιητές. Έργα του δραματοποιήθηκαν επί σκηνής: "Πέστροφα Δουνάβεως" (Φεστιβάλ Φιλίππων, 2010, σκην. Λίλλυ Μελεμέ)· "Το κίτρινο σκυλί" (Από Μηχανής Θέατρο, 2009, σκην. Λ. Μελεμέ)· "Ελληνική αϋπνία" (Θέατρο Εμπρός, 2006, σκην. Ρούλα Πατεράκη)· "Η πόλη στα γόνατα" (Θέατρο Αμόρε-Δοκιμές, 2006, σκην. Θάνος Αναστόπουλος)· "Ανδρόγυνα" ("Μονόλογοι Πολιτιστικής Ολυμπιάδας", Θέατρο Μεταξουργείο, 2003, σκην. Περικλής Χούρσογλου)· "Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου" (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, 1995, σκην. Θοδωρής Γκόνης). Πραγματοποίησε δύο ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας ("Ύστερο βλέμμα", 1996, "Η πόλη στα γόνατα", 2002), έλαβε μέρος σε ομαδικές, ενώ συμμετείχε στη Photosynkyria (Θεσσαλονίκη, 2003). Συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στο σενάριο της νέας κινηματογραφικής τριλογίας του και με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην ταινία "Αθήνα-Κωνσταντινούπολη", 2008 και "Delivery" 2004.